Dopłaty do domu pasywnego

Młodzi ludzie, decydujący się na zbudowanie własnego domu mogą spodziewać się dofinansowania gwarantowanego przez państwo. Dopłaty do budowy domu dla jednej rodziny gwarantowane są w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wymienione udogodnienie zapewnia także dofinansowanie do domu energooszczędnego. Suma, którą mogą otrzymać ludzie interesujący się taką pomocą pomocy, to 30 lub 50 tys.zł. Suma takiego wsparcia uzależniona jest od wartości zużytej energii elektrycznej – jeśli zużycie będzie mniejsze niż 40 kWh, wsparcie może wynieść 30 tysięcy złotych, lecz gdy nie osiągnie ilości 15 kWh można aż liczyć na uzyskanie 50 tysięcy złotych. Następnym warunkiem, który koniecznie ma być spełniony, aby można było się ubiegać o tego rodzaju pomoc, jest odpowiednie wyposażenie mieszkania, a szczególnie zastosowanie mechanicznej wentylacji oraz rekuperatorów. Bardzo cenne bywają też inne pomysły i technologie zapobiegające wysokiemu zużywaniu energii. Takie działanie polega na dążeniu – zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej – do zminimalizowania czerpania energii elektrycznej, a tym samym jej oszczędzania. Za kupno materiałów do budowy w dalszym ciągu zwrotowi podlega podatek VAT. Wyjątkowo popularne staje się montowanie kolektorów słonecznych które pozwalają użyć energię słoneczną do ogrzewania budynków mieszkalnych i otrzymywania ciepłej wody. w związku z tym również można starać się o pożyczkę i dofinansowanie na kolektory. Zakup i zamontowanie solarów mogą w czterdziestu pięciu procentach podlegać możliwości ubiegania się o taką pomoc, a korzyści wynikające z ich użycia będą szybko odczuwalne w formie mniejszych opłat związanych z ogrzewaniem domu i dopływem ciepłej wody.