Elektrodrążenie

Są to sprzęty którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj Prasmet działają na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w wyniku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym instrumentem do takiego procesu są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy również lampy elektronowe. Do zwykle spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki nieomalże że każdego towaru przewodzącego prąd.